Home    Despre noi    Cariere    Centru presa    Retea unitati    Contact   
Data curenta este 22.01.2020 19:14:09
 
Despre noi    
Cariere    
Centru presa    
Liveshop
Intra in video call cu unul dintre reprezentantii Piraeus Bank ca sa alegi produsul cel mai potrivit pentru tine!
Liveshop
Chat
Prin chat afli acum mai multe despre produsele si serviciile noastre.
Chat
Retea unitati
Cauta unitati si bancomate dupa judet sau localitate:Vezi harta unitati
Vezi toate unitatile
Anunțuri clienți

15 martie 2019 – Notificare clienti - Operatiuni Fonduri de Investitie

Piete de capital
Piete de capital
Platforma online
Vânzari bunuri si licitatii
Curs valutar *
Piraeus Bank 22.01.2020

      Cumparare Vanzare  
  Euro EUR 4,7290 RON 4,8190 RON  
  Dolarul SUA USD 4,2590 RON 4,3500 RON  
  Franc Elvetian CHF 4,3830 RON 4,4930 RON  
  Lira sterlina GBP 5,5930 RON 5,7250 RON  
  Forint HUF100 1,3780 RON 1,4660 RON  
  Zlot polonez PLN 1,1070 RON 1,1460 RON  

Istoric valutar
Curs valutar valabil la ghiseu
 
* curs de schimb valutar valabil pentru schimburile valutare efectuate dintr-un cont Piraeus Bank
Indici de referinta
Cotatii oficiale
 

Preaplicare

Prenume*:
Nume*:
Email:
Telefon*:
* Camp obligatoriu 

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal


Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare ''Banca''), persoana juridica romana cu sediul social in Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 7025592, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/27.02.1995 si la Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, in calitate de Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu nr. 978, prelucreaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001) si ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor), datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare non-clienti.
Datele cu caracter personal va apartin dumneavoastra in calitate de persoana care interactioneaza cu Banca, in vederea obtinerii de informatii despre produsele si/sau serviciile pe care aceasta vi le poate pune la dispozitie sau pentru realizarea de operatiuni / achizitionarea de produse / servicii care nu presupun initierea unei relatii contractuale (ex. depuneri numerar, schimburi valutare, achizitionare aur, achizitionare card preplatit cadou, plata utilitati, etc.). Persoana ale carei date sunt prelucrate este denumita in continuare "persoana vizata".
Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic si ori de cate ori vom efectua modificari in aceasta o vom afisa pe paginile de internet ale Bancii (ex. www.piraeusbank.ro, www.vanzari.piraeusbank.ro, www.adevaratavaloareestitu.ro, www.cumparaturifaradobanda.ro etc.), ea putand fi solicitata si in oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii.
1. Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram
Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram pot varia in functie de modalitatea/canalul prin care interactionati cu Banca si/sau de interesul dumneavoastra pentru anumite produse si/sau servicii din portofoliul Bancii.
Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra, dupa caz: numele si prenumele, denumire persoana fizica autorizata, date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.), voce, imagine faciala, imagine video, date aferente actului de identitate/pasaportului/actului de stare civila/permisului de conducere.
In cazul in care solicitati informatii cu privire la produsele de creditare/leasing oferite de Banca, Banca poate prelucra date suplimentare, precum: CNP, CIF persoana autorizata, nationalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala), adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), date de natura personala (ex. varsta, sex, situatie familiala, educatie, profesie, membri de familie, dependenti din punct de vedere financiar, starea de sanatate etc.), informatii despre produsele/serviciile financiar bancare detinute (ex. produse/servicii bancare detinute la alte institutii financiar-bancare), informatii despre veniturile realizate si sursa acestora, experienta profesionala (ex. ocupatie, functie, angajatori/platitori ai veniturilor etc.), situatia locativa si proprietatile (mobiliare sau imobiliare), cheltuielile recurente de natura creditului
sau alta natura, istoricul de rambursare al angajamentelor de plata asumate, produse de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate si acoperirile furnizate prin acestea, semnatura.
In cazul in care solicitati informatii sau incheiati contracte referitoare la bunuri mobile / imobile din portofoliul Bancii sau produse / servicii financiar-bancare, care nu presupun insa initierea unei relatii contractuale cu Banca, pot fi procesate aditional, date cu caracter personal precum: adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), CNP, CIF persoana autorizata, informatii care sa ateste detinerea fondurilor necesare incheierii respectivelor contracte (ex. extras de cont, scrisoare bancara.) si/sau datele specifice modului de functionare al produselor /serviciilor achizitionate, asa cum este descris in contractele specifice incheiate.
Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de catre persoanele vizate (prin completarea formularelor – inclusiv cele de pe paginile de internet ale Bancii sau ale partenerilor Bancii, – sau documentelor puse la dispozitie in vederea obtinerii informatiilor solicitate / dispunerii de operatiuni, indiferent de canalul de comunicare utilizat), obtinute prin consultarea unor surse publice sau din date observate de catre Banca.
2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
a. In vederea furnizarii informatiilor / prestarii serviciilor solicitate
In aceasta categorie sunt incadrate, in functie de serviciile si produsele solicitate de dumneavoastra, scopuri specifice, dintre care mentionam: furnizarea produselor si/sau serviciilor cele mai potrivite situatiei dumneavoastra particulare, executarea ulteriora a instructiunilor dumneavoastra legate de modul de functionare al produselor / serviciilor achizitionate, furnizarea de informatii referitoare la tipul si valoarea facilitatilor de creditare/leasing pe care Banca vi le poate pune la dispozitie, analizarea solicitarilor de finantare si ofertarea de credit, determinarea riscului pe care Banca si l-ar asuma prin acordarea finantarii incheierea tranzactiei de dare in plata, vanzarea de aur, inchirierea, prezentarea si/sau vanzarea de bunuri mobile sau imobile aflate in portofoliul Bancii, comunicarea informatiilor solicitate, pastrarea si arhivarea documentelor, conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor de credit.
b. In vederea indeplinirii obligatiilor legale
In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice, dintre care mentionam: realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte, a prevenirii fraudelor, conform Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism; realizarea misiunilor de audit; administrarea registrelor interne; asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video (inclusiv ATM), carduri de acces si registru de vizitatori (receptie); realizarea copiilor de siguranta a informatiilor; informarea si consilierea operatorului si acordarea suportului operational privind protectia datelor (DPO).
c. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii
In aceasta categorie sunt incadrate scopuri specifice, dintre care mentionam: efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice) / studii de piata, cu privire la produse / servicii, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor / serviciilor / proceselor interne; reclama, marketing si publicitate, indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea
activitatii financiar-bancare, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, operationale, reputationale la care se expune Banca; realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: unitati teritoriale, centre regionale/de afaceri, sediul central); realizarea unor profile/segmente/tipologii in vederea prezentarii in mod adecvat a celor mai potrivite produse / servicii; inregistrarea interactiunilor prin canalele oficiale de comunicare (email/ chat/ website/ call center), cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor si a apelurilor, dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare, dupa caz, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date in tara/UE, dupa caz); realizarea raportarilor interne catre organele de conducere ale Bancii, prevenirea riscului operational, inclusiv a fraudelor.
d. In baza consimtamantului dumneavoastra
Prelucrarile datelor cu caracter personal in scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale precum si inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu Banca, se vor realiza doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres.
3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe o perioada de 3 ani de la data furnizarii informatiilor / prestarii serviciului solicitat, precum si ulterior, atunci cand exista un interes legal sau legitim pentru a proceda astfel (ex. pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). In cazul in care se incheie contracte specifice, prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizează pe durata de valabilitate a contractelor, precum si ulterior in vederea respectarii termenelor legale de arhivare. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
4. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale Bancii
Daca este cazul, transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:
- persoana vizata sau reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate
- reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Piraeus Bank, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Piraeus Bank;
- imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise: avocati, consultanti, contabili, evaluatori, cenzori si auditori, furnizori de servicii: servicii IT, arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; productia si personalizarea instrumentelor de plata, servicii tehnice de facilitare a platilor (e.g., Visa si Mastercard); cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, agenti imobiliari, birouri notariale;
- autoritatile conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi: Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Centrala Riscului de Credit, Consiliul Concurentei, Autoritatea de Supraveghere Financiara etc.
- autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare .
Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.
5. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
In situatia in care refuzati sa comunicati datele mentionate pentru de mai sus, Banca va fi in imposibilitate de a va furniza produsele/serviciile solicitate (si nici informatii referitoare la acestea) sau de a finaliza solicitarile de alta natura ale dumneavoastra.
In situatia in care va opuneti prelucrarii de date in scop statistic sau in realizarea unui alt interes legitim al operatorului/operatorilor asociati, va informam ca acesta optiune va fi analizata si, in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform Regulamentului General privind protectia datelor.
6. Drepturile persoanei vizate
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor:
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
c. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete;
d. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;
e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc;
f. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Banca catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
g. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin
mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
i. Dreptul de a se adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Banca la adresa Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti sau pe email office@piraeusbank.ro.
De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al Bancii, respectiv adresa postala Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, adresa de email dpo@piraeusbank.ro.
In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, Banca va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.
Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului General privind protectia datelor.

© Copyright 2008 Piraeus Bank. Toate drepturile rezervate.
Acest site folosește fișiere de tip cookies. Închiderea acestui pop-up și continuarea navigării reprezintă consimțământul pentru acceptarea acestora. Află mai multe informații Sunt de acord